Sunday, 10 April 2011

Optika Iluzio Optical IllusionIf you look at the picture when you are close to it you will see Albert Einstein. Stand about 15 feet away from it and you will see the actress Marilyn Monroe.

Se vi regardos la bildon kiam vi estas proksima al gxi, vi vidos Albert Einstein. Staru proks 15 futojn for de gxi kaj vi vidos la aktorinon Marilyn Monroe.

www.123opticalillusions.com

No comments:

Post a Comment