Monday 2 May 2011

Julie Andrews kantas,"Kiam Vi Dezirfaras Sur Astro"'When you wish upon a star 'Kiam vi dezirfaras sur astro
Makes no difference who you are Ne gravas, kiu ajn vi estas
Anything your heart desires Kion ajn vi koro deziras,
Will come to you Tio venos al vi.

If your heart is in your dream Se via koro estas en via revo
No request is too extreme Nenia peto estas tro ekstrema
When you wish upon a star Kiam vi dezirfaras sur astro
As dreamers do Kiel aliaj revantoj.

*Fate is kind *La sorto estas bonkora
She brings to those who love Sxi portas al tiuj, kiuj amas
The sweet fulfillment of La dolcxa plenumo de
Their secret longing Ilia sekreta sopiro.

Like a bolt out of the blue Kiel fulmo el blua cxielo
Fate steps in and sees you through La sorto alvenas kaj helpas vin
When you wish upon a star Kiam vi dezirfaras sur astro
Your dreams come true' Viaj revoj efektivigxas.'

*Repeat/Ripetu

Julie now recites the beginning of a very famous nursery rhyme:

Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are ....


Julie nun deklamas la komencon de tre fama infanrimo

Trembrilu, trembrilu malgranda astro
Mi scivolas, kio vi estas...

'When you wish upon a star your dreams come true.'
'Kiam vi dezirfaras sur astro viaj revoj efektvigxas.'

We have a bonus! Some extracts from Walt Disney films.
Ni havas bonifikon! Iuj eltirajxoj de Walt Disney filmoj.

No comments:

Post a Comment