Tuesday, 20 September 2011

PlayfordThomas Clarkson and his family are buried here.
Thomas Clarkson kaj sia familio estas entombigitaj cxi tie.

No comments:

Post a Comment