Thursday, 14 October 2010

Lindsey Sankta Petro St Peter'sJen maldekstre vi povas vidi la "skatolajn pregxejajn benkojn", kiuj estas suficxe

maloftaj en pregxejoj.


Here on the left you can see the "box pews", which are quite rare in churches.

No comments:

Post a Comment