Tuesday, 16 November 2010

Max Gygraves - Tulips from Amsterdam
Ne estas jam la sezono por tulipoj, sed ni kantu pri ili....

(Max Bygraves estas la kantisto)

"Kiam estos denove printempo mi reportos

Tulipojn de Amsterdamo

Kun koro kiu estas lojala mi donos al vi

Tulipojn de Amsterdamo

Mi ne povas atendi gxis la tago kiam vi enspacos

Miajn avidajn brakojn

Kiel la ventmuelo turnigxadas

Tiel mia koro deziradas

La tagon, kiam mi scios ke ni povas

Partopreni cxi tiujn tulipojn de Amsterdamo.

(Max rekantas la kanton)

It isn't the season for tulips yet, but let's sing about them......

(Max Bygraves is the singer)

"When it's spring again I'll bring again

Tulips from Amsterdam

With a heart that's true I'll give to you

Tulips from Amsterdam

I can't wait until the day you fill

These eager arms of mine

Like the windmill keeps on turning

That's how my heart keeps on yearning

For the day I know we can

Share these tulips from Amsterdam"

(Max sings the song again.)

No comments:

Post a Comment